PEMBANTU SUMBER MANUSIA (540 views)

  • Mengekalkan Garis Panduan Pengurusan dengan menyediakan mengemaskini dan mencadangkan dasar-dasar sumber manusia dan prosedur
  • Mengrekrut, memilih, latihan dan mengadakan orientasi pekerja. Malahan, pengurus sumber manusia juga bertanggungjawab menyimpan rekod dan hal peribadi pekerja. Kepentingan ini membantu jabatan sumber manusia lebih terurus dan berkesan.

Monthly Allowance: RM 400

JOB IS EXPIRED.

Related Internships: