ENGINEER CIVIL (418 views)

SKOP KERJA:
• Memantau kerja-kerja kontraktor by trait (kontraktor cucian dalaman, kontraktor landskap, kontraktor pest control & kontraktor sanitary bin)
• Menyediakan laporan harian bagi setiap kerja pemantauan
• etc

REQUIREMENT:
• Malay (preferred)
• Lelaki / perempuan
• Bujang
• Boleh bekerja lebih masa
• Berkenderaan (motor/kereta)
• Boleh bekerja sendiri
• Pantas dalam tindakan menyelesaikan masalah
• Bersikap toleransi, dan bekerjasama

Monthly Allowance: RM 500

JOB IS EXPIRED.

Related Internships: