Accounting & Secretarial Intern (178 views)

Skop kerja bahagian secretary: 

1. Menyediakan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat/Perakaunan  kepada pelbagai syarikat pelanggan.
2. Mengemaskini/menjaga semua rekod, buku, borang/dokumen statutori yang berkaitan, dengan 
memastikan semua dokumen disimpan dalam fail setiausaha & server untuk integriti data.
3. Pemfailan dokumen
4. Memastikan kemajuan semua tugas dikemas kini dalam report harian.
 
Skop kerja bahagian akaun & audit:
1. Merekod data perakaunan kedalam sistem 
2. Pemfailan dokumen 
3. Membuat Working Paper untuk audit
3. Memastikan kemajuan semua tugas dikemas kini dalam report harian.

 

kriteria yang kami mahukan: 
1. rajin
2. bertanggungjawab
3. solat 5 waktu
4. minat untuk belajar benda yang baru
5. mempunyai skill komunikasi yang baik
6. mampu mengikuti semua peraturan syarikat

Internship Duration: 3-7months

Monthly Allowance: RM 500

JOB IS EXPIRED.

Related Internships: